Uvod

Zaoberáme sa odborom záhraníctva arboristikou, kvalifikovanou starostlivosťou o stromy všetkých  druhov a  vekových kategórii, ktoré rastú  v bízkosti ľudských sídiel, parkov, alejí alebo  cintorínov. Súčasťou našej práce je posúdenie zdravotného stavu a bezpečnosti stromu na stanovišti a následný návrh ošetrenia.


Ošetrovanie stromov realizujeme najčastejšie rezom koruny  pomocou lanovej, stromolezeckej techniky vyvinutej špeciálne pre tento účel. Týmto spôsobom garantujeme vysokú kvalitu ošetrenia, pri ktorej  nedochádza k druhotnému poškodeniu stromov. Dbáme na citlivý postup pri odstraňovaní jednotlivých konárov tak, aby zásah bol pre strom čo najmenej stresujúci.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spýtajte sa:

Otázka

Kontakt

Prepíšte kód  

Novinky

Čo práve robíme